Betalingsvoorwaarden

Om uw reservering te garanderen vragen wij u een vooruitbetaling van 25% van de totale kosten.
De betaling vindt plaats via een bankoverschrijving. De details worden u per email bevestigd. Alle bankkosten zijn voor uw rekening.

De overige 75% kan betaald worden bij ontvangst in Villa Aamisha, contant ( USD, Euro of Indonesische RP) of via Mastercard/Visa.
Bij contante betaling accepteren wij uitsluitend bankpapier in goede conditie. Wij hanteren de dagelijkse wisselkoersen indien van toepassing.

Aankomst / Vertrektijden

Check out tijd is 12.00 uur ‘s’middags
Check in tijd is 15.00 uur ‘s’middags , tenzij anders overeengekomen.

Wij zullen uiteraard rekening houden met de aankomst- en Vertrektijden van onze gasten, afhankelijk van de beschikbaarheid van Villa Aamisha.

Schade & Verlies

Villa Aamisha is iemand’s persoonlijk eigendom.
Derhalve vragen wij onze gasten om op correcte wijze om te gaan met het interieur en alle beschikbare faciliteiten.
Indien schade ontstaat tijdens het verblijf of indien speciale schoonmaak noodzakelijk is, dan wordt dit in rekening gebracht bij onze gasten.

Gebruik van Villa Aamisha

Alle reserveringen worden verondersteld voor vakantie doeleinden te zijn.
Indien er sprake is een speciale gebeurtenis, ontvangst , feest, dan vragen wij u contact op te nemen met de manager om het e.e.a. af te stemmen.

Persoonlijk eigendom en veiligheid

Kostbaarheden en persoonlijk eigendom van onze gasten worden meegenomen/gebruikt voor uw eigen rekening/risico.
Noch eigenaar noch staff leden zijn verantwoordelijk voor verlies en/of schade aan uw persoonlijke eigendommen.

Annulering

Indien u een bevestigde reservering zou willen annuleren, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • 50% van de vooruitbetaling indien de annulering > 60 dagen voorafgaand aan de reservering plaats vindt.
  • 75% van de vooruitbetaling indien de annulering > 30 -60 dagen voorafgaand aan de reservering plaats vindt.
  • geen terugbetaling indien de annulering < 30 dagen voorafgaand aan de reservering plaats vindt.

Afstandsverklaring

Noch de eigenaar, noch de staff leden accepteren verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

  • lichamelijk ongemak, ziekte, overlijden, verlies en/of schade van persoonlijk eigendom en/ of extra kosten ten gevolge van bovenstaande voor de huurders en evt. hun gasten
  • annulering van de boeking ingeval oorlog, staking, natuurramp, vuur, ziekte of vervoersproblemen

In geen geval is de eigenaar en/of staff leden gehouden aan een terugbetaling en/of schadeloosstelling hoger dan de betaalde huur-som.